Wij maken gebruik van (eigen) cookies en cookies van derden om onze dienstverlening te verbeteren en u reclame te laten zien, die overeenkomt met uw voorkeur op basis van de evaluatie van uw surfgedrag. Door verder te gaan op onze website, accepteert u automatisch ons cookiebeleid. Als u wilt aanpassen welke cookies en scrips wij mogen gebruiken, kunt u hieronder uw instellingen wijzigen. Meer informatie is beschikbaar in onze privacy- en cookieverklaring..

JURIDISCHE MEDEDELING

In overeenstemming zijn de artikelen 10 en 11 van wet 34/2002 van 11 juli, Vereniging van de Informatie en elektronische handel Services beschikbaar voor gebruikers en bezoekers om de juridische informatie in te zien over de eigenaar van de website .

Houder / beheerder van de website

1. Bedrijfsnaam: DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT S.L

2. Fiscaal nummer. (NIF): B57062721

3. Adres: Gremi Fusters N 33 P 2 LOCAL 19 C.P .: 07009 Palma de Mallorca

4. E-mail: service@belenspaar.com 5. Telefoon: 971584184. Fax: 971584183

CORRECT GEBRUIK VAN DE WEBSITE: De huidige algemene voorwaarden regelen de toegang tot en het gebruik van de website www.rufanundspar.com. Het gebruik van de website www.rufanundspar.com geeft u de status van de site als gebruiker vanaf het moment dat u deze site bezoekt en erop gaat surfen. Vanaf dit moment, erkent de gebruiker uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden. Evenzo, aanvaardt de gebruiker de specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op de verschillende diensten aangeboden door het bedrijf via het web www.rufanundspar.com.

Vanaf het moment van aanvaarding van deze voorwaarden, verbindt de gebruiker zich ertoe deze website en alle inhoud en diensten in overeenstemming met de wet, evenals de algemeen aanvaarde regels van goede praktijken en de openbare orde te gebruiken. Verder stemt de gebruiker handelt met zorgvuldigheid naargelang van de aard van de ontvangen via deze website diensten.

PRIVACY BELEID, NATUURLIJKE PERSONEN

1. Beschermingsbeleid persoonsgegevens

1.1 - Voor de, in de organieke wet 15/1999 van 13 december vermelde informatie over de bescherming van persoonsoonlijke gegevens, informeert het bedrijf DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT S.L de gebruiker / opdrachtgever over het bestaan ​​van een bestand met persoonsgegevens. Op basis van de verzamelde gegevens door middel van deze website, werd het eerder genoemde bestand gemaakt door en voor de onderneming DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT S.L, onder eigen verantwoordelijkheid, voor het doel van het geven van informatie en het verstrekken van de diensten die worden aangeboden door deze website. Dit bestand is ingeschreven in het algemeen register van de Data Protection Agency.

1.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle gegevens die zijn verkregen tijdens het gebruik van de website, of die zijn verstrekt door middel van het invullen van eventuele formulieren die daarin zijn opgenomen, alsmede alle gegevens die voortvloeien uit een eventuele commerciële relatie, kan worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens van de in paragraaf 1.1 beschreven type. Tijdens het proces van het verzamelen van gegevens en op alle pagina's van deze website waar persoonlijke gegevens gevraagd wordt, zal de klant worden geïnformeerd met de hulp van een hyperlink of een expliciete vermelding in het formulier zelf over het verplichte of facultatieve karakter van de opgave van dergelijke gegevens. Elke klant die beslist om zich te registreren op de website van ons bedrijf zal gevraagd worden naar de gegevens die nodig zijn om de toepassing van dit bedrijf te kunnen vervullen.

1.3 Met betrekking tot de verzamelde gegevens genoemd in de voorgaande paragraaf, kan de klant zijn rechten uit oefenen volgens de organieke wet 15/1999 op de bescherming van persoonsgegevens. Met name zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar maken tegen opslaan van dergelijke gegevens. Evenzo kan hij zijn toestemming voor de overdracht van de verzamelde gegevens en de verwerking van deze gegevens voor elk van de hierboven beschreven toepassingen intrekken. Het annuleringformulier kan per post of per e-mail aangevraagd worden. Het schriftelijke en ondertekende annuleringsformulier moet samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt per post verstuurd worden naar het volgende adres: Deutsche TELEFON-GESELLSCHAFT S.L Adres Gremi Fusters N 33 P 2 LOCAL 19 C.P .: 07009 Palma de Mallorca

1.4 Het bedrijf DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT S.L informeert hierbij haar klanten, dat als een klant zich wenst te registreren op de website www.belenspaar.com, zij gevraagd zullen worden om een ​​aantal noodzakelijke vragen te beantwoorden. Indien de opdrachtgever nalaat de verplichte informatie in te dienen, dan kan de registratie op de website www.belenspaar niet gemaakt worden. Het is de plicht van elke klant om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie accuraat en up-to-date is.

1.5 DE KLANT aanvaardt hierbij dat het bedrijf DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT S.L cookies kan activeren en IP-tracking kan gebruiken met als doel het verkrijgen van informatie voor statistische doeleinden.

1.6 Met betrekking tot de persoonlijke gegevens, die zijn verzameld in het hierboven genoemde bestand, verbindt het bedrijf DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT S.L zich ertoe om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren en te gebruiken in overeenstemming met het doel van het bestand. Eveneens is het verplicht om te voldoen aan haar verplichting om deze gegevens te beschermen en om alle maatregelen te nemen om de wijziging, verlies, ongeautoriseerde toegang of de behandeling van de gegevens tegen te gaan, in overeenstemming met wat is uiteengezet in het Koninklijk Besluit 1720/2007, die regelgeving goedkeurt voor uitvoering van de LOPD.

1.7 De persoonsgegevens, ontvangen door de klant zullen worden verwerkt, geautomatiseerd en opgenomen worden in het bestand van de onderneming DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT S.L, die de eigenaar is en verantwoordelijk voor deze bestanden. Volgens de huidige regelgeving, worden de eerder genoemde bestanden naar behoren geregistreerd bij de Algemene griffie van de Data Protection Agency. Op de inschrijfformulieren, waar de gegevens van persoonlijke aard verzameld worden, zullen de verschillende velden, die ter uitvoering van de desbetreffende registratiedocumenten geven moeten naar behoren ingevuld worden. Met uitzondering van die gebieden waar het anders vermeld wordt, zijn de antwoorden op de vragen over persoonlijke gegevens vrijwillig, het niet te doen heeft geen invloed op de kwaliteit of kwantiteit van de bijbehorende diensten die worden aangeboden aan de klant (tenzij anders aangegeven).

1.8 De geautomatiseerde verwerking van alle persoonlijke gegevens die worden verzameld als gevolg van de toepassing, het gebruik, het inhuren van een product, dienst, transactie of bediening via deze website (waaronder ook gegevens van de klanten voor reclamedoeleinden) is vooral gericht op het handhaven van de contractuele relatie in het geval dat er een relatie wordt gelegd tussen de klant en de eigenaar van deze website.

 1.9 Met betrekking tot de verzamelde gegevens genoemd in de voorgaande paragraaf, kan de klant zijn rechten uit oefenen volgens de organieke wet 15/1999 op de bescherming van persoonsgegevens. Met name zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar maken tegen opslaan van dergelijke gegevens. Evenzo kan hij zijn toestemming voor de overdracht van de verzamelde gegevens en de verwerking van deze gegevens voor elk van de hierboven beschreven toepassingen intrekken. Het annuleringformulier kan per post of per e-mail aangevraagd worden. Het schriftelijke en ondertekende annuleringsformulier moet samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de cliënt per post verstuurd worden naar het volgende adres: Deutsche TELEFON-GESELLSCHAFT S.L Adres Gremi Fusters N 33 P 2 LOCAL 19 C.P .: 07009 Palma de Mallorca. De klant kan het formulier, samen met een kopie van het identiteitsbewijs van de klant ook per email verzenden aan service@belenspaar.com.

1.10 De particuliere gebruiker aanvaardt hierbij dat de website www.belenspaar.com gebruik maakt van cookies. Dit alles is in overeenstemming met wat is uiteengezet in artikel 22.2 van de Wet 34/2002 van 11 juli over de diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce bepalingen (gewijzigd door artikel 4 van de RDL 13/2012 in haar nieuwe redactionele, die het gebruik van cookies regelt.

1.11 Indien de klant besluit om zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, zal dit worden verwerkt, geautomatiseerd en opgenomen worden in de geautomatiseerde bestanden van de onderneming DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT S.L die als eigenaar verantwoordelijk is voor deze bestanden. Volgens de huidige regelgeving, worden de eerder genoemde bestanden naar behoren geregistreerd bij de Algemene griffie van de Data Protection Agency.

Op de inschrijfformulieren, waar de gegevens van persoonlijke aard verzameld worden, zullen de verschillende velden, die ter uitvoering van de desbetreffende registratiedocumenten naar behoren moeten worden ingevuld. Met uitzondering van die gebieden waar het anders wordt vermeld, zijn de antwoorden op de vragen over persoonlijke gegevens vrijwillig, het niet te doen hebben geen invloed op de kwaliteit of kwantiteit van de bijbehorende diensten die worden aangeboden aan de klant (tenzij anders aangegeven).

1.12 De geautomatiseerde verwerking van alle persoonlijke gegevens die worden verzameld als gevolg van de toepassing, het gebruik, het inhuren van een product, dienst, transactie of bediening via deze website (met inbegrip van deze effecten ook de gegevens van de klanten voor reclamedoeleinden), voornamelijk doelstellingen op de handhaving van de contractuele relatie voor het geval dat een dergelijke relatie tot stand is gebracht tussen de opdrachtgever en de eigenaar van deze website.

1.13 De verzamelde persoonlijke gegevens zullen ook gebruikt worden om te behandelen, beheren, leveren, uit te breiden en verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten:

- In geval van een abonnement op de nieuwsbrief, zullen de persoonsgegevens van de klant gebruikt worden met als enige doel voor het beheer van de levering van de nieuwsbrief.

- In geval van een machtiging voor de ontvangst van promotionele informatie over onze diensten en producten, zullen uw persoonlijke gegevens gebruikt worden, met als enige doel van het verzenden van de promotie-informatie via de traditionele of elektronische weg. In het geval van de e-mailadressen of de gegevens op het website contactformulier, worden de gegevens die u ons per e-mail of via het formulier aanlevert uitsluitend gebruikt om te reageren op de vragen die u via deze middelen aan ons heeft aangeleverd.

Dit alles is in overeenstemming wat is uiteengezet in artikel 22.1 en 22.2 van de Wet 34/2002 van 11 juli over de diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce bepalingen (gewijzigd door artikel 4 van de RDL 13/2012 in de nieuwe formulering).

1.14 De entiteit garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. Desalniettemin zal de entiteit geen persoonlijke gegevens of andere informatie aan de bevoegde overheidsinstanties in haar bezit, of toegankelijk zijn via haar systemen, die in overeenstemming kunnen worden verlangd met wetten en de regels van toepassing zijn op de zaak. Zelfs na de gevestigde via de website relatie is beëindigd, mogen persoonsgegevens in de bestanden die eigendom zijn van DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT SL worden gehouden uitsluitend voor hierboven aangegeven de doeleinden en, in ieder geval binnen de wettelijk vastgestelde termijnen voor de invoering van de verzamelde persoonsgegevens ter beschikking van de administratieve of rechterlijke instanties.

COOKIES BELEID

In overeenstemming met wat is uiteengezet in artikel 22.2 van de Wet 34/2002 van 11 juli over de diensten van de informatiemaatschappij en e-commerce (LSSI) voorzieningen, de entiteit DEUTSCHE TELEFON-GESELLSCHAFT SL met het fiscaal nummer (CIF / NIF) B57062721, houder / beheerder van de website www.belenspaar.com, geregistreerd adres in Gremi Fusters 33 P 2 LOCAL 19 CP: 07009 Palma de Mallorca en e-mail adres i.ramos@rufanundspar.com. De entiteit uitdrukkelijk informeert de gebruiker dat de website www.belenspaar.com gebruik maakt van first-party (eigen) en third-party cookies om de gebruiker interactie ervaring en de wijze waarop diensten worden ontvangen op deze site te verbeteren. Tijdens het surfen of het gebruik van onze diensten erkent de gebruiker uitdrukkelijk ons ​​gebruik van cookies. Ondanks dat heeft de gebruiker de mogelijkheid cookies te blokkeren en te verwijderen door de bijbehorende optie op de browser die wordt gebruikt. Als de gebruiker het gebruik van cookies in de browser blokkeert, kan dit tot gevolg hebben dat enkele diensten en functionaliteiten van de website niet beschikbaar zullen zijn.

A) First-party (eigen) cookies: Dit zijn cookies die door de website zelf geplaatst worden. First-party cookies zijn belangrijk om de website goed te laten werken. Ze zijn bijvoorbeeld nodig om een wachtwoord op te slaan.

Wat is een cookie?

Een cookie was oorspronkelijk een tekstbestandje op de computer van de websitebezoeker. Het was een manier om gegevens op te slaan voor een volgend bezoek aan de website, zoals een klantnummer of het laatst bekeken artikel.
Gaandeweg verhuisden veel van die instellingen naar de database van de websites die bezocht worden. Het cookiebestand op de pc of andere apparatuur wordt nu vooral gebruikt om u te herkennen: het bevat uw identificatiegegevens (ID). Zodra een website uw ID herkent, haalt hij uw gegevens van de server. Op die manier zijn de gegevens niet meer gebonden aan één specifiek apparaat; ook als u inlogt met een andere pc zijn uw gegevens direct bij de hand.

Cookies horen van oudsher bij desktop computers, vooral bij de browsers (zoals Internet Explorer, FireFox, Chrome en Safari). Inmiddels zijn er andere apparaten met een vergelijkbare functionaliteit, zoals smart-tv's, smartphones, tablets en spelcomputers.

De wet is techniekneutraal en spreekt nu letterlijk over "via een elektronisch communicatienetwerk opslaan van of toegang verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker". Er hoeft dus geen echt (cookie)bestand meer aan te pas te komen. Ook het gebruik van web-beacons (kleine afbeeldingen), opslag in de browsers en plugins vallen onder het begrip 'cookie'. Ook de
 Local Storage in moderne browsers valt onder dit begrip.

Hoe worden cookies gebruikt?

Tijdens het surfen op deze website accepteren de gebruikers cookies in hun terminal, die ons in staat stelt om de volgende informatie te verkrijgen om te worden geïnstalleerd:

Statistische informatie over het web te gebruiken.

login gebruiker met het oog op de websessie actief te houden.

Voorkeur web-formaat tijdens het surfen vanaf mobiele apparaten.

Laatste zoekopdrachten uitgevoerd bij gebruik van de diensten die worden aangeboden op de website, alsmede gegevens over de personalisering van deze diensten.

Informatie over advertenties aan de gebruiker getoond.

Informatie over enquêtes de gebruiker is voltooid.

Gegevens over de verbinding met sociale netwerken (voor gebruikers die toegang krijgen via hun Facebook- of Twitter-account).

Soorten cookies die wij gebruiken:

1 - Deze website maakt gebruik van zowel tijdelijke sessie-cookies als permanente cookies.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek bekeken heeft. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit

Permanente cookies: Met behulp van permanente cookies kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren ingesteld worden. Ook wanneer u toestemming gegeven heeft voor het plaatsen van cookies, kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u dus tijd bespaart en prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instelling van uw browser

Afhankelijk van het doel van verwerking van de via de cookies verkregen gegevens kan de website:

Technische cookies:

2 -Technische cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website van Ruf an und spar te laten functioneren, om een account aan te maken, om te kunnen inloggen en om fraude met uw account te kunnen detecteren .

Maatwerk cookies:

3-Maatwerk cookies: Deze cookies geeft de gebruiker toegang tot de aangeboden diensten op basis van een aantal algemene, vooraf bepaalde functies, die zijn geconfigureerd op het apparaat van de gebruiker op basis van een aantal specifieke criteria zoals de taal, het type browser dat wordt gebruikt om toegang te krijgen om de diensten te ontvangen, geografische locatie van de terminal en regionale configuratie van waaruit de diensten worden benaderd, etc.

Advertising cookies:

4-Advertising cookies: Deze cookies bieden websitehouder, adverteerder en eventueel het mediabedrijf de mogelijkheid om het resultaat van een bepaalde advertentie te meten. Daarnaast worden deze cookies gebruikt om te voorkomen dat een gebruiker bepaalde advertentieuitingen meerdere keren op een dag te zien krijgt.

Behavioural reclame cookies:

5-Behavioural reclame cookies: Deze cookies bieden websitehouder, adverteerder en eventueel het mediabedrijf de mogelijkheid om het resultaat van een bepaalde advertentie te meten. Deze cookies slaan informatie, op verkregen door middel van voortdurende observatie van hun surfgedrag, die de ontwikkeling van een specifiek profiel mogelijk maakt en maakt het mogelijk om gerichte reclame te tonen.

Statistische analyse cookies:

6-Statistische analyse cookies: Deze cookies staan ​​tracking en analyse van het gedrag van de gebruikers toe op de websites waarop ze surfen. Dit soort cookies wordt gebruikt voor het observeren en meten van de activiteit in websites, toepassingen of platformen, alsook de productie browsen van hun gebruikers, dit alles wordt gedaan om de diensten te verbeteren naar aanlieding van de activiteit van de gebruiker.

B) Third-party cookies:

1- Third-party cookies: Deze cookies worden door derden, zoals adverteerders geplaatst. De adverteerders willen u herkennen als u van website naar website gaat. Beetje bij beetje sprokkelen zij al doende informatie over u bij elkaar.

Hoe kunt u de cookies in uw browser beheren?

Gebruikers hebben de mogelijkheid om toe te staan, te blokkeren of cookies in hun apparatuur geïnstalleerd door middel van het configureren van de instellingen van de browser in de terminal geïnstalleerd te verwijderen:

Hoe cookies op u pc's te beheren

Als u gebruik wilt maken van cookies op onze website, volgt u dan deze instructies op:

Google Chrome

1. Wanneer u de browser opent, gaat u naar 'Extra' aan de bovenkant van uw browservenster en selecteert u het tabblad 'Opties'.

2. Binnen 'Opties' klikt u op 'Privacy'.

3. Selecteer 'Accepteer het gebruik van cookies'.

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0

1. Wanneer u de browser opent, gaat u naar 'Extra' aan de bovenkant van uw browservenster en selecteert u het tabblad 'Opties'.

2. Zorg ervoor dat uw 'Privacy' beveiligingsniveau is ingesteld op medium of lager.

3. Indien de Internet-instellingen niet zijn ingesteld op medium niveau dan worden de cookies geblokkeerd.

Mozilla Firefox

1. Wanneer u de browser opent, gaat u naar 'Extra' aan de bovenkant van uw browservenster en selecteert u het tabblad 'Opties'.

2. Selecteer het pictogram 'Privacy'.

3. Klik op 'Cookies' en selecteer 'Websites toestaan ​​om cookies te plaatsen'.

Safari

1. Wanneer u de browser opent, gaat u naar 'Extra' aan de bovenkant van uw browservenster en selecteert u het tabblad 'Opties'.

2. Klik op het tabblad 'Beveiliging' en bekijk of de optie 'Block derden en reclame cookies' is geselecteerd of niet.

3. Klik op 'Opslaan'.

Installatie van cookies op Macs

Als u gebruik maakt van een Mac en u wilt gebruik maken van cookies op onze website, volgt u dan deze instructies op:

Microsoft Internet Explorer 5.0 voor Mac OS X

1. Ga naar 'Explorer' en selecteer 'Voorkeuren' in de navigatiebalk.

2. Scroll naar beneden tot je 'Cookies' net onder 'Receiving files'.

3. Selecteer de optie 'Vraag nooit'.

Safari voor Mac OS X

1. Ga naar 'Safari' en selecteer 'Voorkeuren' in de navigatiebalk.

2. Klik op het tabblad 'Beveiliging' en selecteer de optie 'Cookies toestaan'.

3. Selecteer de optie ´Cookies alleen toestaan op deze website´.

Mozilla en Netscape voor Mac OS X

1. Klik op 'Mozilla' of 'Netscape' aan de bovenkant van uw browservenster en selecteer de optie 'Voorkeuren'.

2. Scroll naar beneden tot je 'Cookies' net onder 'Privacy en veiligheid ".

3. Selecteer 'Geef websites toegang om cookies te plaatsen´.

Opera

1. Klik op 'Menu' aan de bovenkant van uw 'Opera' browservenster en selecteer 'Instellingen' op de navigatiebalk.

2. Selecteer 'Voorkeuren' en klik op het tabblad 'Geavanceerd'.

3. Selecteer de optie 'Accepteer cookies'. Als u het gebruik van cookies in uw browser blokkeert, kan dit tot gevolg hebben dat een deel van de diensten en functionaliteiten van de website niet beschikbaar zullen zijn.

Met het oog op een meer precieze controle over privacy te krijgen, worden bij sommige browsers specifieke regels ingesteld om cookies voor bepaalde websites te beheren. Dit betekent dat de cookies kunnen worden uitgeschakeld voor alle sites, behalve voor de sites die de gebruiker vertrouwt.